CIV Welzijn & Zorg gaat onderwijs versterken en verrijken met Werkplekleren met Leertechnologie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg van mboRijnland gaat het onderwijs versterken en verrijken met behulp van het Model van Werkplekleren met Leertechnologie van CSS Breda.

10 juli 2019, Breda

Foto (vlnr): Jos Baeten (Directeur CSS Breda), Annette van Krimpen (Directeur mbo College Welzijn mboRijnland),
Sonja Jong (Docent Gezondheidszorg mboRijnland) en
Hilde Wieland (Junior Consultant CSS Breda)

Om snel te kunnen aanpassen op de dynamiek in de zorg, de arbeidsmarkt en behoefte van de individuele leerling en zorgpartners is een andere, meer flexibele en praktijkgerichte manier van opleiden nodig, ook binnen het CIV. Dat maakt het ook aantrekkelijker voor leerlingen om in te stromen.

MboRijnland wil daarom het onderwijs binnen het CIV gaan vormgeven met deze manier van werkplekleren en met gebruikmaking van Het Leerplatform en Beeldend Trainen van CSS Breda. Na de zomer gaan de twee eerste nieuwe opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Verpleegkunde van start die worden verzorgd in samenwerking met kinderopvang-organisaties en zorginstellingen.

Meer informatie?
Neem contact met op met CSS Breda via info@cssbreda.nl of 076-542 03 64.