CSS Breda en CSS Zwolle van start met nieuwe expertprogramma Adviseren over Werkplekleren

By 11 juni 2019 augustus 21st, 2019 Geen categorie

Breda/Zwolle, 11 juni 2019

In dit vijfdaagse programma leren leer- en ontwikkelprofessionals alles over werkplekleren en werken zij een verantwoord en aansprekend (video)advies uit over de betekenis en plaats van werkplekleren met leertechnologie voor de eigen organisatie.

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo door allerlei technologische vernieuwingen en maatschappelijke veranderingen. Hierdoor worden organisaties genoodzaakt om hun organisatie anders in te richten en meer gebruik te maken van de talenten van hun medewerkers. Ook de wereld van Leren & Ontwikkelen is in verandering, omdat meer ingespeeld wordt op talentontwikkeling en een leven lang leren en omdat organisaties hun medewerkers willen boeien, binden en behouden. Leer- & Ontwikkelprofessionals hebben de uitdaging om leren anders vorm te geven en werkplekleren toe te passen.

Uit ervaring en marktanalyse is gebleken dat organisaties behoefte hebben aan meer inzicht in het fenomeen werkplekleren. Welke benaderingen van werkplekleren zijn er? Wat is de rol van leertechnologie? Welke toepassingen zijn er? Wat zijn de opbrengsten voor deelnemers? Wat zijn de resultaten? Welke invoeringen zijn nodig? Wat zijn de consequenties? Welke beslissingen zal een organisatie moeten nemen? Wat zijn de praktijkervaringen?

Daarom is het van belang dat een organisatie verantwoord kan beslissen over het al dan niet toepassen van werkplekleren en leertechnologie en de mogelijke consequenties.

CSS Breda en CSS Zwolle verzorgen hiervoor het nieuwe Expertprogramma Adviseren over Werkplekleren. Leer- en ontwikkelprofessionals van hr-afdelingen, opleidingsafdelingen, stafafdelingen en bedrijfsacademies leren alles over werkplekleren en hebben na afronding een verantwoord en aansprekend (video)advies over werkplekleren met leertechnologie voor de eigen organisatie. De deelnemers worden opgeleid tot Adviseur Werkplekleren en ontvangen een certificaat van de Academie voor Werkplekleren.

Meer informatie over het Expertprogramma Adviseren over Werkplekleren? Kijk op www.werkplekleren.nl/expertprogramma/ of neem contact op met Laura op 076-542 03 64 of via laura.coppens@cssbreda.nl.

Boeien, Binden & Behouden