Deskundigheid bevorderen met Beeldend Trainen

By 30 maart 2020 april 6th, 2020 Geen categorie

Het afgelopen jaar heeft CSS Breda & Zwolle hard gewerkt aan een nieuwe applicatie op de Beeldtafel: Beeldtraining.
Beeldend Trainen kan daarmee nu voor 3 doelen worden ingezet:

  • Deskundigheid bevorderen met Beeldtraining
  • Borgen van ervaringen met Lessons Learned
  • Mobiliseren van kennisdeling met Beeldsessie

De Beeldtafel wordt ingezet voor het toepassen van werkplekleren en is door de nieuwe applicatie ook inzetbaar voor Inspirerende Deskundigheidsbevordering.

Ben je benieuwd waarom we deze applicatie hebben ontwikkeld en wat het inhoudt? Lees dan snel verder!

Groter leerrendement door beeldend leren

David Sousa is een internationale consultant in educatieve neurowetenschappen en auteur van meer dan een dozijn boeken die hersenonderzoek vertalen naar strategieën om het leren te verbeteren. Volgens Sousa onthouden we tijdens passieve leeractiviteiten minder, gemiddeld slechts 10% van wat we lezen en 20% van wat we horen. Tijdens actieve leeractiviteiten is het leerrendement gemiddeld veel groter. We onthouden 50% van wat we zien en horen 70% van wat we bediscussiëren met anderen.

Beeldend trainen sluit aan op de actieve leeractiviteiten zoals David Sousa ze beschrijft.

Mensen verwerken informatie op een meer kleurrijke en beeldende manier en hebben een voorkeur voor beelden en geluid. Beeldend Trainen speelt hierop in met 3 verschillende applicaties op een multi-touch Beeldtafel, waarbij beelden uit de werkpraktijk telkens het vertrekpunt vormen. De applicaties worden elk voor een ander doel ingezet: deskundigheid bevorderen, borgen van ervaringen en mobiliseren van kennisdeling.

Deskundigheid van medewerkers vergroten

Onze samenleving verandert snel en dat geldt ook voor beroepen. Van een werknemer wordt tegenwoordig verwacht dat zij haar deskundigheid op peil houdt en ontwikkelingen binnen het beroep bijhoudt. Om kennis en vaardigheden te vergroten en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied is deskundigheidsbevordering belangrijk.Dat kan door vakliteratuur te lezen, het bijwonen van themabijeenkomsten, trainingen of lessen, het raadplegen van collega’s… Of door het leren van eigen ervaringen! Door te reflecteren op het eigen beroepsmatige handelen krijg je meer inzicht in het ‘waarom’ van je eigen handelen. Dit kun je onder meer doen door je persoonlijke functioneren aan de orde te stellen door feedback te vragen.

Met onze ervaring en technologie willen we onder andere formele deskundigheidsbevordering aantrekkelijker maken door aspecten van het werkplekleren en beeldend leren te combineren zodat deelnemers meer geïnspireerd worden om te leren. Volgens het Picture Superiority Effect worden visuele elementen langer onthouden dan tekstuele elementen. Daarom baseert CSS Breda & Zwolle zich ook voor het bevorderen van deskundigheid op het visuele leersysteem door beeldtrainingen te ontwerpen.

Een Beeldtraining is een laagdrempelige, interactieve videotraining met veel dialoog.

Inspirerende Deskundigheidsbevordering

Een kant-en-klaar trainingsprogramma voor Inspirerende Deskundigheidsbevordering bestaat uit 3 Beeldtrainingen over één onderwerp met de focus op het bevorderen van deskundigheid. De eerste Beeldtraining gaat over de betekenis of beleving van het onderwerp (waarom?). Daarna zijn er twee verdiepende beeldtrainingen (hoe?). Deelnemers kunnen het gehele trainingsprogramma doorlopen of instappen op eigen niveau.

Elke Beeldtraining start met een kennisschema waarin de kennis staat die aan bod komt. Ook alle andere benodigde inzichten en vaardigheden komen voorbij in de trainingsvideo. Tot slot kiezen deelnemers zelf uit 2 oefeningen die zij aan het einde van de training doen. Ze gaan zelfstandig op een korte en inspirerende manier aan de slag met hun eigen werkpraktijk.

Door te oefenen en door na de training te reflecteren, wordt de leeropbrengst groter dan bij een traditionele training.

De Beeldtraining duurt maximaal 60 minuten en heeft minimale begeleiding nodig. In een volledig trainingsprogramma worden de 3 Beeldtrainingen nog vervolgd met een Leergame en Lessons Learned.

Inspirerende Deskundigheidsbevordering kan worden ingezet voor veel verschillende onderwerpen zoals Feedback, Persoonlijk Leiderschap, Effectief vergaderen, Probleemgedrag COVID-19 Preventie, Wet Zorg en Dwang, et cetera. Trainingsprogramma’s kunnen zowel gericht zijn op professionele als technische vaardigheden.

Kijk op onze website voor teaser video’s van de Trainingsprogramma’s én ontdek welke nieuwe Trainingsprogramma’s op termijn ontwikkeld worden!

Ben je benieuwd of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Sophie Lier
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64

Claudia de Wild
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64