De positieve effecten van feedback

By 18 oktober 2019 oktober 22nd, 2019 Geen categorie

Wat is het effect van feedbacktools op motivatie en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers? GITP/PiCompany en onderzoeksbureau Motivaction hebben dit onderzocht en zij concluderen dat gebruikers van online feedbacktooling over het algemeen positief zijn over de effecten daarvan op de organisatie.

  • Zo draagt online feedbacktooling positief bij aan de motivatie van medewerkers,
  • leidt het tot meer eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun persoonlijke ontwikkeling,
  • zijn HR-professionals meer tevreden over de frequentie van feedback geven
  • en over de kwaliteit van feedback.
Genoeg redenen dus om hier actief op in te zetten!

Organisaties gebruiken diverse soorten online feedbacktools zoals vragenlijsten, apps en communicatieplatformen. De belangstelling voor jaarlijkse functionerings- & beoordelingsgesprekken neemt af omdat het veel effectiever is om continue feedback te stimuleren en regelmatig het goede gesprek te voeren. Dit vraagt om een leercultuur waarin expliciteren, eigenaarschap, peer feedback, reflectie en een betekenisvolle dialoog centraal staan, en dit zijn de onderscheidende kenmerken van Werkplekleren. Benieuwd hoe wij vanuit het Model van Werkplekleren met Leertechnologie peer feedback en reflectie faciliteren? Lees dan snel verder.

Feedback en reflectie centraal in werk- en leervormen van CSS Breda

Het Model van Werkplekleren met Leertechnologie is een specifieke benadering van werkplekleren. Binnen het model zijn er zes toepassingen die bestaan uit werkvormen, leervormen en oefeningen. Allen met zoveel mogelijk inzet van Het Leerplatform als leertechnologie. Hieronder vind je enkele voorbeelden van werk- & leervormen waarbij feedback en reflectie centraal staan.

Persoonlijke Reflectie

Reflectie is de minimale conditie voor werkplekleren en gebeurt in vier grotendeels mentale activiteiten: (1) waarnemen, (2) persoonlijk maken, (3) verdiepen en (4) expliciteren naar anderen.

De reflectiecyclus wordt afgerond met het expliciteren van het geleerde aan andere betrokkenen uit de werksituatie. Zij worden vervolgens gevraagd om hun peer feedback te geven. Als zij dat doen is er sprake van een feedback- en reflectiecyclus en is de optimale leeropbrengst uit de werksituatie gehaald.

Peerfeedback- en Reflectiecyclus

Via de Peerfeedback- en Reflectiecyclus leren deelnemers van de interactie met mededeelnemers c.q. collega’s tijdens en voor werksituaties. Ze geven elkaar feedback en waarderen die ook. In sommige gevallen zal een expert of inhoudsdeskundige de gegeven peerfeedback valideren, om de juistheid als norm kenbaar te maken.

Peerfeedback en reflectie binnen een team zijn een belangrijke manier waarop collega’s van elkaar leren. In teams is feedback geven en ontvangen vaak een ontwikkelthema.

De Peer Feedback Community van CSS Breda is een applicatie op Het Leerplatform waarin deelnemers individueel en in groepsverband producten voor hun werkpraktijk maken. Deze online tool bevordert leerinteractie zoals feedback geven, argumenteren en reflecteren.

Kracht- & Ontwikkelpunten

De applicatie Kracht- & Ontwikkelpunten helpt een deelnemer bij het formuleren van zijn individuele kracht- en ontwikkelpunten. Collega’s worden uitgenodigd om de kracht- en ontwikkelpunten te bevestigen en van feedback te voorzien, waarmee de deelnemer zijn kracht- en ontwikkelpunten op een hoger niveau kan brengen. Door te reflecteren op het proces worden de deelnemers aan het denken gezet over hun eigen kracht- en ontwikkelpunten.

Kracht- en Ontwikkelpunten als onderdeel van de HR-ontwikkelcyclus

De stappen in de HR-ontwikkelcyclus zorgen ervoor dat medewerkers vanuit concrete werkthema’s bewust aan de slag gaan met hun kracht- en ontwikkelpunten en hier samen met collega’s aan gaan werken. De medewerker ervaart eigenaarschap en zingeving en voelt zich gezien en gehoord door collega’s. De verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de medewerker, die zelf om feedback van collega’s kan vragen.

Op dinsdag 12 november verzorgt CSS Breda een Inspiratiebijeenkomst waar organisaties vrijblijvend kennis kunnen maken met deze cyclus en met andere leer- en ontwikkelspecialisten kennis kunnen delen over dit onderwerp. We nodigen organisaties graag uit deel te nemen.

Ben je benieuwd naar onze feedbacktools of wil je meer weten over werkplekleren met leertechnologie? Neem dan contact met ons op of vraag hier meer informatie aan.