Kracht- en Ontwikkelpunten

By 17 juni 2019 augustus 20th, 2019 Geen categorie
Uitbreiding van Het Leerplatform

Werkplekleren wordt toegepast door een scala van werkvormen en leervormen met zoveel mogelijk inzet van Het Leerplatform. We blijven onze dienstverlening continu verrijken en verbeteren om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften vanuit de werkpraktijk. Kracht- & Ontwikkelpunten is een nieuwe werkvorm en leervorm en een aanvulling op Het Leerplatform.

Kracht- en Ontwikkelpunten

Pas als een lerende of een team zicht heeft op de eigen ontwikkeling en het gewenste niveau weet men echt wat er geleerd moet worden. Door vervolgens werksituaties om te zetten naar leersituaties (expliciteren) en door regelmatig te reflecteren op de eigen ontwikkeling wordt er geleerd.

We dienen een leven lang te blijven leren; op kennis, houding en vaardigheden, op het werk maar ook privé en op korte en op lange termijn. Hierbij kunnen de ontwikkelpunten als uitgangspunt dienen, maar kunnen juist ook de eigen kwaliteiten worden benut en de sterke punten worden ingezet en/of verbeterd. Daarom staan niet alleen de ontwikkelpunten maar ook de krachtpunten van een lerende centraal bij zijn of haar ontwikkeling.

De werkvorm en leervorm Kracht- & Ontwikkelpunten helpt een deelnemer bij het formuleren van zijn kracht- en ontwikkelpunten. Ook worden andere deelnemers betrokken door de kracht- en ontwikkelpunten te bevestigen en van feedback te voorzien waarmee de deelnemer zijn kracht- en ontwikkelpunten op een hoger niveau kan brengen.

Werkvorm en leervorm

Bij de werkvorm krijgt de deelnemer begeleiding bij het formuleren van rijke kracht- en ontwikkelpunten. Hierna doorlopen deelnemers een cyclus in het blokje Kracht- & Ontwikkelpunten van Het Leerplatform. Ze formuleren hun eigen kracht- en ontwikkelpunten, waarop anderen kunnen reageren door deze al dan niet te bevestigen en een toelichting in te spreken. Tot slot reflecteren deelnemers op het proces waardoor zij aan het denken worden gezet over de eigen kracht- en ontwikkelpunten.

Hierna kan de leervorm te allen tijde worden ingezet. Deelnemers voeren dan autonoom de leeractiviteiten uit zoals hiervoor beschreven, maar zonder begeleiding bij de formulering.

  • Start verschillende cycli en maak jouw ontwikkeling zichtbaar
  • Bekijk op ieder gewenst moment met 1 druk op de knop hoe je er voor staat
  • Doorloop een cyclus in eenvoudige stappen
  • Bevestig punten van anderen en spreek desgewenst een toelichting in
  • Upload een foto van gemaakte afspraken en maak het eindresultaat compleet