Via uiteenlopende projecten op de werkplek verzorgen we leer- & ontwikkelprogramma’s waarmee we organisatieontwikkeling ondersteunen en borgen

Samen met u kijkt CSS Breda naar de professionaliseringsbehoefte van uw organisatie en zet deze om naar leer- & ontwikkelprogramma’s die we verzorgen bij u op locatie, of het nu gaat om individuele competenties of teamontwikkeling.

De werksituatie is steeds het vertrekpunt en zo kan er veel meer geleerd worden uit praktijksituaties op de werkplek, in plaats van in een klaslokaal.

Onze projecten variëren van het omzetten van bestaande trainingen naar trajecten a la werkplekleren tot aan het opzetten van complete (bedrijfs)academies die zijn gericht op werkplekleren.

De leer- & ontwikkelprogramma’s worden volledig op maat ontwikkeld op basis van het Model van Werkplekleren met Leertechnologie: van ontwerp, verzorging tot afwikkeling.

Voorbeelden van leer- & ontwikkelprogramma’s
  • Trainingsprogramma Krachtige Teams
  • Programma Samen Beslissen
  • Leertraject Ondernemerschap
  • Praktijkgericht MD-Programma
  • Trainingsprogramma Coachend Leidinggeven
  • Teamontwikkelprogramma
  • HR-ontwikkelcyclus

Daarnaast helpen wij u graag de visie, missie of strategie van uw organisatie via een leer- & ontwikkelprogramma te vertalen naar de gehele organisatie.

Model van Werkplekleren met Leertechnologie

Het model bestaat uit 6 toepassingen van werkplekleren. Elke toepassing bestaat uit werkvormen, interacties en oefeningen die optimaal gebruikmaken van leertechnologie. Deze toepassingen van Werkplekleren met Leertechnologie zijn innovatief, flexibel en aansprekend, en vinden uiteraard zoveel mogelijk plaats op de werkplek.

De 6 toepassingen van werkplekleren zijn:

Klik op de afbeelding en ontdek hoe de toepassing is ingericht

1. Reflecteren

De vorm van reflecteren die in het model van Werkplekleren met Leertechnologie wordt toegepast is gestructureerd met het doel om de leeropbrengst voor het individu verder te vergroten. Reflectie is de minimale conditie voor werkplekleren en gebeurt in vier grotendeels mentale activiteiten: (1) waarnemen, (2) persoonlijk maken, (3) verdiepen en (4) expliciteren naar anderen.

2. Beeldinterventie

Een Beeldinterventie is een korte interventie van max. 1 dagdeel waarin de werksituatie centraal staat. Daarvoor wordt een concreet vraagstuk op het gebied van training, teamontwikkeling of vaardigheden door CSS Breda omgezet naar een Beeldinterventie. Het is een aansprekende en interactieve manier van trainen die aansluit bij de werkpraktijk. Beeldend Trainen bestaat uit twee applicaties op een multitouch Beeldtafel: Beeldsessie en Lessons Learned. Aansluitend vindt een oefening plaats om tot oplossing/verbetering van de werksituatie te komen. Na de sessie kunnen deelnemers de Leergame doen waarmee het geleerde wordt geborgd in de werkpraktijk.

3. Beeldende Teamontwikkeling

In een Beeldend Teamontwikkelingsprogramma werkt een team/groep gedurende enkele maanden aan specifieke vraagstukken van uw organisatie, gericht op teamontwikkeling. Tijdens bijeenkomsten worden thema’s geanalyseerd en vindt veel interactie plaats om tot verbetering van de werkpraktijk te komen. Tussen bijeenkomsten in maken deelnemers werkproducten die direct toepasbaar zijn in hun werk. Door de inzet van leertechnologie wordt leren en werken verbonden.

4. Leertraject

In co-creatie ontwikkelt CSS Breda een Leertraject die gebaseerd is op de professionaliseringsbehoefte van deelnemers. Een Leertraject is gericht op individuele ontwikkeling van deelnemers. Zij werken zowel online als tijdens bijeenkomsten op de werkplek aan werkproducten. In een virtuele leeromgeving geven deelnemers peer feedback op elkaars producten en tijdens bijeenkomsten gaan zij in dialoog over over de werkpraktijk.

5. Leer- & Ontwikkelreis

Het Leertraject kan ook als een Leer- & Ontwikkelreis ingevuld worden. De lerende kiest op de momenten dat hem dat goed uitkomt de werkvormen, leervormen en leertechnologie die hij nodig acht voor zijn persoonlijke leer- en ontwikkelreis.

6. HR-ontwikkelcyclus

Door de HR-ontwikkelcyclus worden u en uw medewerkers meer en op beeldende wijze betrokken bij de thema’s die in de organisatie spelen. Het leren en ontwikkelen in uw organisatie wordt centraal gesteld en de betrokkenheid van de werknemers wordt vergroot. Het is een originele vorm van talentontwikkeling met volop inzet van leertechnologie. De zeven stapjes van de cyclus kunnen op zelfgekozen momenten in een periode van drie maanden worden doorlopen.