Gratis Hoofdstuk 13 Werkplekleren ontvangen?

Hoe leren jouw werknemers in 2020?

Ontwikkeling en scholing van werknemers is in de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden voor de afdeling HR/P&O. Ook in 2020 en de jaren erna speelt leren en ontwikkelen een belangrijke rol. De wereld om ons heen verandert zo snel dat een leven lang leren noodzakelijk is geworden. Formeel leren wordt steeds vaker gecombineerd met, of geheel vervangen door, werkplekleren waarbij werknemers zich continu kunnen blijven ontwikkelen en daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar wat is werkplekleren? Wat is de rol van technologie bij werkplekleren? Wat zijn de opbrengsten en de resultaten bij het toepassen van werkplekleren? In dit artikel krijg je antwoord op deze vragen zodat jij een goede afweging kunt maken van welke manier van leren in 2020 het beste binnen jouw organisatie past.

Wat is werkplekleren?

Als je invulling wilt geven aan de strategische leer- en ontwikkelfunctie en een leercultuur wilt realiseren voor de organisatie, kan werkplekleren een goede oplossing zijn. Bij werkplekleren vormt, in tegenstelling tot het formeel leren, de werksituatie het vertrekpunt. Waarbij formeel leren vooral bewust, actief gestuurd en gepland is, leer je bij werkplekleren juist spontaan, ongeorganiseerd en ongepland.

Werkplekleren is erop gericht om de werksituatie te verbeteren door actieve bijdrage van de medewerker. Nagenoeg iedere werksituatie leent zich voor werkplekleren; van een moeilijk gesprek met een klant tot een verpleegkundige handeling en van een online marketingactiviteit tot een arrestatie. Het gaat om betekenisvol van en met elkaar leren en presteren in de dagelijkse praktijk. Daarbij is de werknemer verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en wordt de werksituatie omgezet naar een leersituatie.

Technologie speelt een grote rol

We leven in een snel veranderende wereld waarin technologische ontwikkelingen enorm toenemen. Dit zien we terug in de informatieverwerking die meer beeldend is dan ooit. Hierdoor is de hr-afdeling genoodzaakt om de organisatie anders in te richten en is het belangrijk om te kijken naar welke technologieën de manier van werken en leren kunnen verbeteren. Door werkplekleren met inzet van leertechnologie toe te passen, kunnen organisaties een lerende organisatie worden.

Bij CSS Breda, trainings- & leertechnologiebureau gespecialiseerd in werkplekleren, kijken we continu naar welke technologische ontwikkelingen relevant zijn voor leer- & ontwikkelprofessionals. Wij vinden namelijk dat technologie onlosmakelijk verbonden is met het leren en ontwikkelen van werknemers. Leertechnologie zorgt ervoor dat team- en individuele ontwikkeling zichtbaar worden, dat deelnemers op ieder moment van de dag van en met elkaar (virtueel) kunnen leren en dat er op de werkplek korte leerinterventies kunnen plaatsvinden. Deelnemers leren actiever en worden meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Opbrengsten en resultaten

CSS Breda heeft in 2018 bij verschillende organisaties onderzoek gedaan naar de ervaringen, opbrengsten en toepassingen van de werkvorm Beeldend Trainen. Verder heeft CSS Breda onderzocht wat het verband is tussen de mate waarin het Model van Werkplekleren met Leertechnologie is toegepast en de waarneembare opbrengsten voor deelnemers en resultaten voor organisaties. Hieruit zijn de volgende conclusie ontstaan:

Opbrengsten voor de deelnemers

 • Zijn leerprofessionals
 • Nemen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling
 • Zijn geïnspireerd door deze manier van leren
 • Nemen meer initiatieven
 • Delen hun kennis en expertise meer met collega’s
 • Kunnen beeldend leren
 • Hebben hogere retentie van het geleerde
 • Kunnen omgaan met feedback

Resultaten voor de organisatie

 • Organisatiedoelen worden eerder en beter behaald
 • Groter zelfoplossend vermogen
 • Beter presterende medewerkers
 • Beter functionerende medewerkers binnen hun team
 • Betere teamprestaties en werkproducten
 • Flexibeler verloop van werkprocessen
 • Kritische houding op beleid en verloop werkprocessen
 • Er ontstaat een leer- en feedbackcultuur
 • Medewerkers meer aanwezig op werkplek, omdat er minder verlet is voor scholing
 • Minder externe trainingskosten
 • Versterking van leer- en ontwikkelfunctie
 • Afhankelijkheid van (leer)technologie wordt groter
 • Expert werkplekleren heeft cruciale rol

Ik wil in 2020 mijn organisatie adviseren over werkplekleren

Wil jij je verder verdiepen in werkplekleren en wil je een advies uitbrengen over welke benadering van werkplekleren het beste bij jouw organisatie past? Volg dan het Expertprogramma Adviseren over Werkplekleren en maak een adviesvideo over werkplekleren voor jouw organisatie. Bekijk hier de data van 2020 en meld je aan.

Meer weten over het Model van Werkplekleren met Leertechnologie? Ontvang dan hier gratis Hoofdstuk 13 Werkplekleren van het Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties of neem contact op met CSS Breda via laura.coppens@cssbreda.nl.

Data Expertprogramma Adviseren over Werkplekleren

Bekijk hier

Gratis Hoofdstuk 13 Werkplekleren ontvangen

Klik hier