Terugblik Online Expertdag

Vrijdag 5 juni verzorgden we de allereerste Online Expertdag. Deelnemers ontdekten een nieuwe toepassing van werkplekleren OnLineTraining en werden op de hoogte gesteld van de meest recente ontwikkelingen. Tijdens interactieve sessies hebben de Experts zelf Online Beeldend Trainen ervaren, zijn ze in gesprek gegaan over praktijkcases en gingen ze op virtuele reis door Het Leerplatform.

Samen sparren in de Breakout Room geeft energie en je voelt elkaars enthousiasme!

OnLineTraining is een ontzettend fijne manier om te leren, maar voor mij persoonlijk is een fysieke aanvulling belangrijk om de puntjes op de i te krijgen.

Ik heb voor het eerst kennisgemaakt met Zoom en vind het prettig dat alle deelnemers zichtbaar zijn. Door de afwisseling tussen Meetings en Virtueel Werkplekleren ontstond voor mij een prettige variatie van leren in een grote groep, actieve samenwerking in een subgroep en individueel werken aan een opdracht. Ook online is het mogelijk om veel verschillende werkvormen te gebruiken.

Online Beeldsessie is een goed alternatief voor de huidige Beeldsessie waar alle leeractiviteiten aan bod komen die je gewend bent.

Online Beeldend Trainen

Deelnemers ervoeren zelf de online variant van Beeldend Trainen. De online Beeldsessie kan op afstand ingezet worden via Het Leerplatform en is zo ook in te zetten in de anderhalvemetersamenleving.

Tijdens het bekijken van een verwarrende video selecteerden de deelnemers beelden, namelijk één argument voor en één argument tegen Werkplekleren met Leertechnologie. Hierover gingen de deelnemers in dialoog om gedeelde betekenis te krijgen.

Consultancy (virtueel) werkplekleren

Jos Baeten beantwoordde vragen die spelen op het gebied van online lesgeven in coronatijd. We voerden een dialoog over de belemmeringen, maar ook over de kansen op het gebied van online trainen in onderwijs en in de zorgsector.

Reisgids van Het Leerplatform

Tijdens de interactieve sessie ‘Op reis door Het Leerplatform’ ervoeren de Experts in een vogelvlucht hoe zij Het Leerplatform in een online bijeenkomst kunnen inzetten. De Experts fotografeerden hun energiegever welke we in de Reflectie in Beeld sessie gezamenlijk hebben besproken. De Experts verkenden zelfstandig de mogelijkheden van Interactie in de Peer Feedback Community en downloadden de Reisgids over Het Leerplatform om deze in de werkpraktijk te gebruiken.

Bedankt aan alle aanwezigen voor jullie enthousiasme.

Expertservice blijft de komende weken in verbinding met de experts om hen zo goed mogelijk te helpen!

Wil je meer weten over de Expertdag, over de Expertprogramma’s of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Expertservice: