Onze visie op werkplekleren

By 9 januari 2019 december 16th, 2019 Geen categorie

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor werkplekleren. Steeds meer organisaties kiezen voor werkplekleren om zo het leren en ontwikkelen van medewerkers optimaal te kunnen faciliteren waardoor zij duurzaam inzetbaar zijn en de organisatie beter kan inspelen op alle veranderingen. De wereld om organisaties heen verandert namelijk continu en de impact van alle vernieuwingen op organiseren en werken is evident.

De wereld verandert in hoog tempo

Door technologische vernieuwingen en maatschappelijke veranderingen verschijnen er in hoog tempo nieuwe succesvolle producten & diensten. Behoeften van klanten of cliënten veranderen, de concurrentie neemt toe en wetgeving stelt hogere eisen. Ook veroudert de kennis van medewerkers snel en worden vakmensen schaars. Door die snelle en ingrijpende veranderingen zijn organisaties genoodzaakt om hun organisatie anders in te richten. Hiërarchische organisatiestructuren worden steeds vaker omgezet naar het werken in krachtige teams.

Bovendien verandert de informatieverwerking van mensen door media en nieuwe manieren van communiceren. Mensen verwerken informatie op een meer kleurrijke en beeldende manier en hebben een voorkeur voor beelden en geluid. Als ze leren op de werkplek willen ze op een aansprekende manier leren, vanuit hun werksituatie en met meer sociale leerinteractie, door ervaringen en expertise te delen. Werkplekleren met Leertechnologie maakt dit mogelijk.

Werkplekleren met Leertechnologie heeft de toekomst

Leren door werksituaties om te zetten naar leersituaties met inzet van attractieve leertechnologie

De belangstelling voor het volgen van allerlei formele manieren van opleiden neemt af en Werkplekleren met Leertechnologie heeft de toekomst. Maar de omslag naar werkplekleren vraagt om een leercultuur waarin expliciteren, eigenaarschap, peer feedback, reflectie en een betekenisvolle dialoog centraal staan, en dit zijn de onderscheidende kenmerken van Werkplekleren.

Werkplekleren: boeien, binden en behouden

Werkplekleren met inzet van Leertechnologie is volgens ons de juiste weg om het leren en ontwikkelen van medewerkers optimaal te faciliteren. Het versterkt het adaptief vermogen van organisaties waardoor zij beter kunnen inspelen op alle veranderingen. Werkplekleren is duurzaam want het zorgt voor het boeien, binden en behouden van medewerkers en een bredere en langere inzetbaarheid.

Het Model van Werkplekleren met Leertechnologie is een specifieke benadering van werkplekleren waarin medewerkers eigenaar worden van hun leerproces. De lerende kan kiezen uit gevarieerde werkvormen, leervormen en allerlei onderdelen van Het Leerplatform en daarmee een leer- en ontwikkelreis samenstellen binnen hun werkpraktijk en die laten begeleiden door experts uit de eigen organisatie.

Onze missie

Het is de missie van CSS Breda om organisaties helpen sterker te worden door het eigen maken van Werkplekleren met Leertechnologie waardoor zij beter in staat zijn om te gaan met de uitdagingen van deze tijd: de noodzaak van adaptief vermogen, het inspelen op de zingeving van medewerkers en het versterken van de duurzaamheid van mensen, middelen en milieu.

Boeien, Binden en Behouden