Wanneer de leerprincipes van Werkplekleren met Leertechnologie strategisch verankerd en breed ingezet worden in uw organisatie, dan mag u na verloop van tijd de volgende opbrengsten voor deelnemers en resultaten voor de organisatie verwachten.

Opbrengsten van werkplekleren voor deelnemers

Deelnemers…

 • zijn leerprofessionals
 • nemen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling
 • zijn ge├»nspireerd door deze manier van werkplekleren
 • nemen meer initiatieven
 • delen hun kennis en expertise meer met collega’s
 • kunnen beeldend leren
 • hebben een hogere retentie van het geleerde
 • kunnen omgaan met feedback

Resultaten van werkplekleren voor de organisatie

 • Organisatiedoelen worden eerder een beter behaald
 • Binnen de organisatie bestaat een groter zelfoplossend vermogen
 • Medewerkers presteren beter
 • Medewerkers functioneren beter binnen hun team
 • Betere teamprestaties en betere werkproducten
 • Werkprocessen verlopen flexibeler
 • Een kritischere houding ten opzichte van het beleid en het verloop van werkprocessen
 • Er ontstaat een leer- en feedbackcultuur
 • Medewerkers zijn meer aanwezig op de werkplek omdat er minder verlet is voor scholing
 • Minder externe trainingskosten, maar meer interne ontwikkelkosten
 • De leer- en ontwikkelfunctie wordt versterkt
 • De afhankelijkheid van (leer)technologie wordt groter
 • De Expert Werkplekleren heeft een cruciale rol, waardoor er enige afhankelijkheid ontstaat