Subsidie voor stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb

By 25 februari 2020 Geen categorie

Wil jij medewerkers op een inspirerende en interactieve manier laten leren en ontwikkelen? Is de organisatie waar je werkt een mkb-bedrijf of grootzakelijk bedrijf in recreatie, horeca of landbouw? Dan zijn er subsidies beschikbaar voor het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie. Wat deze ‘Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen (SLIM) inhoudt, lees je hier.

Waarom is leren en ontwikkelen zo belangrijk?

Het investeren in leren en ontwikkelen binnen organisaties wordt steeds belangrijker voor medewerkers. Daarnaast verandert de wereld om ons heen in een hoog tempo. Kennis van medewerkers veroudert sneller, de arbeidsmarkt verandert, de levensduur van producten en diensten wordt korter en technologie heeft een steeds grotere impact op werken en leren. Om met al deze veranderingen om te gaan is een leven lang leren en ontwikkelen essentieel.

Ook de manier waarop we leren is de laatste jaren veranderd. Veel bedrijven maken nog gebruik van traditionele trainingen, cursussen en E-learning modules terwijl het belang en de vraag naar informeel leren en samen leren groeit. Het gaat steeds meer om betekenisvol van en met elkaar leren in de dagelijkse werkpraktijk. Bijna elke werksituatie is een leersituatie waarop medewerkers kunnen reflecteren en verdiepen met ondersteuning van leertechnologie.

Traditionele trainingen zijn vaak tijdrovend voor medewerkers en dienen soms buiten werktijd te worden voldaan. Hierdoor veroorzaakt deze manier soms wat tegenzin onder medewerkers. Daarnaast wordt met deze traditionele manier van leren vaak de koppeling naar de daadwerkelijke werkpraktijk niet voldoende gemaakt.

Bij werkplekleren met leertechnologie vormt de werkpraktijk juist het vertrekpunt en is het leren erop gericht op de werksituatie te verbeteren. Leren en ontwikkelen worden bij werkplekleren geïntegreerd met werken. Een medewerker kan van bijna elke werksituatie leren door daarop te reflecteren, wat gefaciliteerd kan worden door leertechnologie. De leertechnologie zorgt voor een interactieve en inspirerende manier van kennisdeling tussen medewerkers.

Om leren en ontwikkelen te versterken en te verankeren in de werkpraktijk zijn er voor  mkb-bedrijven en sommige grootbedrijven nu subsidies beschikbaar.

Waar komt deze subsidie vandaan?

In vergelijking met grote bedrijven is er in het mkb vaak minder aandacht voor leren en ontwikkelen van medewerkers tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor beschikbaar en medewerkers zien er niet altijd het belang van in. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. De SLIM-regeling kent drie verschillende groepen: mkb-bedrijven, mkb-samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de sectoren: recreatie, horeca en landbouw.

Voor welke thema’s kan een subsidie worden aangevraagd?

De SLIM-regeling kan voor vier thema’s worden aangevraagd, namelijk: doorlichten van de onderneming, verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladvies, praktijkleerplaatsen en het invoeren of ontwikkelen van een nieuwe methode van leren binnen jouw organisatie waarbij de werknemers in het bedrijf worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens en op het werk.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag van de SLIM-regeling hangt af van de doelgroep die de subsidie aanvraagt. Er wordt een ondergrens van € 5.000 subsidiabele kosten gehanteerd. Bij mkb-bedrijven is 60-80% van de kosten subsidiabel met een maximaal subsidiebedrag van € 24.999, waarbij de subsidie kan worden aangevraagd in maart en september 2020. Bij grootbedrijven is 60% van de kosten subsidiabel met een maximaal subsidiebedrag van € 200.000. Bij samenwerkingsverbanden in het mkb is 60% van de kosten subsidiabel met een maximaal subsidiebedrag van € 500.000. Voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven kan de subsidie één keer worden aangevraagd van april tot en met juni 2020. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie vind je hier.

Ben je benieuwd hoe je met deze subsidieregeling werkplekleren met leertechnologie als ‘nieuwe methode’ voor leren en ontwikkelen kunt invoeren binnen jouw organisatie? Of kunnen wij je helpen onderzoeken welke ontwikkelbehoefte er is binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Sophie Lier
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64

Claudia de Wild
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64