Samen met u kijkt CSS Breda naar de professionaliseringsbehoefte van uw organisatie en zet deze om naar Beeldinterventies, Beeldende Teamontwikkelprogramma’s of Leertrajecten, of het nu gaat om individuele competenties of teamontwikkeling. Deze toepassingen van Werkplekleren met Leertechnologie zijn innovatief, flexibel en aansprekend, en vinden uiteraard zoveel mogelijk plaats op de werkplek.

CSS Breda kan voor uw organisatie het volledige leertraject – van ontwerp, verzorging tot afwikkeling – uit handen nemen. Daarnaast bieden wij een train-de-trainer traject aan, het Expertprogramma waardoor deelnemers uit uw organisatie op eigen kracht een leertraject kunnen vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren.

BEELDINTERVENTIES

 • aanspreekcultuur
 • aansturen & teamontwikkeling
 • agressie in de zorg / op de werkvloer
 • ben ik een leerprofessional
 • client geheel in beeld
 • coached leider
 • nieuwe GGD-verpleegkundige teams
 • nieuwe zorgpraktijk / zorgprofessional
 • excellente leerkracht
 • feedbackcultuur
 • gespreksvaardigheden teamcoaches
 • communiceren tijdens zorgstage
 • leiderschap
 • leren & ontwikkelen
 • lever ik verpleegkundige topzorg?
 • methodisch werken
 • multidisciplinair overleg / samenwerken
 • onvrijwillige zorg
 • opleiding leider werkplekbeveiliging
 • oplossingsgericht & probleemgericht
 • participatie in de zorg
 • professioneel handelen
 • professioneel omgaan met cliëntennetwerk
 • raadsman bij verhoor
 • regie over mijn leven
 • relatie onderhouden met de senior
 • resultaatverantwoordelijke teams
 • roddelen en pesten op het werk
 • succesvolle inburgering statushouders
 • supportgericht werken in de praktijk
 • zelforganiserende teams
 • vechtscheiding
 • verdacht gedrag
 • versterken revalidatieklimaat
 • herkennen huiselijk geweld
 • werkplekleren in het primair onderwijs

BEELDENDE TEAMONTWIKKELPROGRAMMA'S

Krachtige Teams
CSS Breda heeft bij diverse organisaties het Beeldend Teamontwikkelprogramma Krachtige Teams ingezet. Vaak lag de nadruk op zelfsturend vermogen van het team, de feedback/aanspreek cultuur en het reflecterend vermogen. O.a. bij Stichting Prisma, Laverhof, Ruitersbos en Novadic Kentron.

Zelfsturing en Zelforganisatie
Een zelfsturend team wordt niet zomaar gecreëerd door teamleden een training te laten volgen. Teamleden een betekenisvolle dialoog laten voeren met elkaar en zichzelf meer laten ontwikkelen in zelfsturing, dat is waarin dit Beeldend Teamontwikkelprogramma van CSS Breda zich onderscheidt en het juist zo succesvol maakt. O.a. bij Florence en Humanitas.

Feedbackcultuur en Aanspreekcultuur
CSS Breda heeft veel ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van trainingsprogramma’s rond dit thema. Hoe spreken collega’s elkaar onderling aan en geven ze feedback op elkaars werk en gedrag? Dat is wat centraal staat. Wij gebruiken hiervoor het Beeldend Trainen en aansprekende oefeningen, zoals Team Kracht en Ontwikkelpunten.

Omgaan met agressie en geweld in teamverband
Agressie komt regelmatig voor op de werkvloer, vaker dan men denkt. Speciaal voor CZ ontwikkelde CSS Breda het Beeldend Teamontwikkelprogramma Omgaan met Agressie en Geweld. Vragen als ‘Hoe ga je ermee om als werknemer?’, ‘Wanneer schakel je een leidinggevende in?’ staan in dit trainingsprogramma centraal.

Klinisch handelen
Voor zowel GRZ als in ziekenhuizen heeft CSS Breda verschillende Beeldende Teamontwikkelprogramma’s in Klinisch Handelen ontwikkeld en verzorgd. De nadruk lag altijd op het multidisciplinaire team, de samenwerking en de zorgpaden. O.a. bij Archipel, VUmc, Florence, BrabantZorg en MMC.

Klantgerichtheid
Persoonlijk, aangenaam, verassend goed, oftewel de PAV-formule. Hoe wordt dit toegepast binnen een team? Bij Isala en St. Anna weten ze het nu door het Beeldend Teamontwikkelprogramma Klantgerichtheid.

MD-Programma
CSS Breda heeft veel varianten op MD-programma’s uitgevoerd bij haar klanten in de zorg en multinationals. Ook voor meerdere doelgroepen als MT, lijnmanagement, medisch duaal en teamleiders. O.a. bij Humanitas, DAMEN, DSM en Ricoh

Aanspreken op veiligheid
Speciaal voor de RET ontwikkelde CSS Breda rond dit thema een trainingsprogramma.

Versnellen van besluitvorming
Vijf tot 10 duizend medewerkers, de ene na de andere reorganisatie, bezuinigingen? Hoe komen we tot besluitvorming van een nieuw project, nieuwbouw of fusie? Voor een aantal gemeentes en grote organisaties heeft CSS Breda een programma ontwikkeld wat ervoor zorgde dat de besluitvorming terug werd gebracht tot 1 middag. O.a. bij Gemeente Breda

Dit is slechts een greep uit de velen Beeldende Teamontwikkelprogramma’s die CSS Breda heeft verzorgd bij en met haar klanten. Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

 • Leercultuur
 • Handelen op basis van gemeenschappelijke waarden
 • Zelf reflecterend vermogen van een team
 • Verbeteren van multidisciplinair overleg (MDO)
 • Therapeutisch klimaat
 • Gastvrijheidsbeleving
 • Sociale veiligheid
 • Verdachte situaties

LEERTRAJECTEN

 • Ondernemend vermogen in de thuiszorg
 • Regievoerend behandelaar
 • GRZ verzorgende
 • Alternatieve EVV
 • Didactische vaardigheden
 • Trainersvaardigheden
 • Aansturen van Teamontwikkeling
 • Coachend leidinggeven
 • Omgaan met Agressie op mijn werkplek
 • Belevingsgerichte zorg
 • De nieuwe zorgprofessional
 • De nieuwe zorgbegeleider

Werkplekleren zelf ervaren? Kom naar een sessie werkplekleren