Virtueel leren met de Peer Feedback Community

By 18 maart 2020 Geen categorie

Nu het fysieke onderwijs vanwege het coronavirus stilligt, zoeken onderwijsinstellingen naar alternatieven om onderwijs op afstand te kunnen blijven verzorgen. Voor zelfstudie, online presentaties door docenten en andere vormen van kennisoverdracht zijn voldoende mogelijkheden. Maar voor het van en met elkaar leren (sociaal constructivistisch leren) in een virtueel klaslokaal zijn minder oplossingen beschikbaar.

Peer Feedback Community

CSS Breda & Zwolle is expert op het gebied van online virtueel leren. We bieden een digitaal platform waar technologie, leren en werken samenkomen. De Peer Feedback Community (PFC) is een online werk- & leeromgeving waarin van, door en met elkaar leren centraal staat. Het is een virtueel klaslokaal waarin deelnemers individueel en in groepsverband producten maken voor hun opleiding/werkpraktijk en elkaar onder andere feedback geven.

Door inzet van de online leeromgeving PFC in combinatie met online talks zoals Skype/FaceTime/Zoom, kan het onderwijs virtueel door blijven gaan ondanks het coronavirus!

Expert Virtueel Leren

Docenten die geen les kunnen of mogen geven kunnen deze periode aangrijpen om het onderwijs te vernieuwen én aandacht te geven aan hun eigen professionalisering. Zij kunnen zich professionaliseren tot Expert Virtueel Leren en leren hoe zij onderwijs en leertrajecten online kunnen inrichten.

Wat zijn de opbrengsten van virtueel leren met de Peer Feedback Community?
  • Maakt leren en opleiden krachtiger
  • Faciliteert de peerfeedback en reflectiecyclus die een positief effect heeft op voortgang en resultaten van het leerproces
  • Docenten kunnen leerprocessen van studenten beter begeleiden, stimuleren, analyseren en beoordelen
  • Studenten kunnen individueel en samen op een inspirerende manier leren en presteren
  • Studenten leren actiever en meer samen en worden meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
  • Studenten nemen meer verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling
  • Studenten delen hun kennis en expertise meer met medestudenten en leren meer van en met elkaar

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Sophie Lier
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64

Claudia de Wild
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64