Waarom Werkplekleren?

Waarom kiezen organisaties voor werkplekleren? Dat komt omdat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert. Kennis van medewerkers veroudert snel, behoeften van klanten/cliënten veranderen, concurrentie neemt toe, wetgeving stelt hogere eisen, levensduur van producten en diensten wordt korter en technologie doet leren en werken veranderen. De snelle en ingrijpende veranderingen maken het moeilijker een toekomstvaste strategie te bepalen.

~ Hoe sterker de medewerkers, hoe sterker de organisatie ~

Wat is Werkplekleren?

Bij werkplekleren vormt de werksituatie het vertrekpunt en is het leren erop gericht om de werksituatie te verbeteren door bijdrage van de medewerker. Het gaat om betekenisvol van en met elkaar leren en presteren in de dagelijkse praktijk. De lerende is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en werksituaties worden omgezet naar leersituaties.

Leren & ontwikkelen worden bij werkplekleren geïntegreerd met werken. Een medewerker kan van bijna elke werksituatie leren door daarop te reflecteren, wat gefaciliteerd kan worden door leertechnologie.

~ Gemotiveerde medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren ~

Van werkplek naar leerplek

Zet medewerkers weer in hun kracht en laat hen zelf ondernemen en creatief denken

Op die manier kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de organisatie of het verschil maken voor een cliënt/klant. Dat doe je door te faciliteren dat de werkplek een leerplek wordt zodat medewerkers op elk moment van de dag mogen en kunnen leren.

Alternatief voor traditionele trainingen

Medewerkers nemen verantwoordelijkheid om een leven lang te leren

De samenleving ontwikkelt razendsnel en traditionele opleidingen kunnen de snelle ontwikkelingen moeilijk bijhouden. Informeel leren en samen leren wordt daarom steeds belangrijker. Via vernieuwende werkvormen vinden medewerkers leren weer leuk en kunnen ze het geleerde direct toepassen in de werkpraktijk.

Werkplekleren bij CSS Breda

Het trainingslandschap in Nederland is nog vrij traditioneel. Er komen steeds meer alternatieven, waaronder werkplekleren. Bij werkplekleren is de werkpraktijk het vertrekpunt. Professionaliseringsvraagstukken in de organisatie worden omgezet tot programma’s of trajecten op de werkplek, door een intern opgeleide expert of extern ingehuurde expert en met onlosmakelijk gebruik van leertechnologie.

CSS Breda is al 10 jaar hét bureau in Nederland op het gebied van werkplekleren. We zijn een alternatief voor de gevestigde trainingsbureaus.

CSS Breda kan werkplekleren op 2 manieren bij organisaties stimuleren, faciliteren en organiseren:

  1. Leer- & Ontwikkelprogramma’s a la werkplekleren die CSS Breda uitvoert bij de organisatie
  2. Expertprogramma’s waarin CSS Breda medewerkers van de organisatie professionaliseert zodat zij zelfstandig werkplekleren kunnen invoeren binnen de organisatie

Bij beide manieren vormt leertechnologie de verbindende factor tussen werken en leren.