Waarom kiezen organisaties voor werkplekleren? Dat komt omdat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert. Kennis van medewerkers veroudert snel, behoeften van klanten/cliënten veranderen, concurrentie neemt toe, wetgeving stelt hogere eisen, levensduur van producten en diensten wordt korter en technologie doet leren en werken veranderen. De snelle en ingrijpende veranderingen maken het moeilijker een toekomstvastestrategie te bepalen.

~ Hoe sterker de medewerkers, hoe sterker de organisatie ~

1

Om succesvol te blijven en flexibel om te kunnen gaan met alle veranderingen willen organisaties een sterke en lerende organisatie worden. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in procesoptimalisatie maar juist de medewerkers zijn vaak het grootste kapitaal van organisaties. Zíj kunnen het verschil maken voor klanten/cliënten! Zet medewerkers weer in hun kracht en laat hen zelf ondernemen en creatief denken. Dan kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de organisatie of het verschil maken voor een cliënt/klant.
Dat doe je niet door medewerkers klassikaal te laten leren maar door te faciliteren dat de werkplek een leerplek wordt zodat medewerkers op elk moment van de dag mogen en kunnen leren.

2

Organisaties willen een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De samenleving ontwikkelt razendsnel en traditionele opleidingen kunnen de snelle ontwikkelingen niet bijhouden. Informeel leren en samen leren wordt daarom steeds dominanter.
Organisaties zijn op zoek naar een alternatief voor traditionele trainingen en cursussen waarbij medewerkers verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren. Medewerkers willen geen dagenlange saaie trainingen volgen in een leslokaal waarbij maar weinig kennis beklijft. Organisaties zoeken alternatieve werkvormen die ervoor zorgen dat medewerkers leren weer leuk vinden en het geleerde direct kunnen toepassen in de werkpraktijk.

~ Gemotiveerde medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren ~

Het trainingslandschap in Nederland is nog vrij traditioneel. Er komen steeds meer alternatieven, waaronder werkplekleren. Bij werkplekleren is de werkpraktijk het vertrekpunt. Professionaliseringsvraagstukken in de organisatie worden omgezet tot programma’s of trajecten op de werkplek, door een intern opgeleide expert ofextern ingehuurde expert en met onlosmakelijk gebruik van leertechnologie.

Wat is werkplekleren?

Bij werkplekleren vormt de werksituatie het vertrekpunt en is het leren erop gericht om de werksituatie te verbeteren door bijdrage van de medewerker. Het gaat om betekenisvol van en met elkaar leren en presteren in de dagelijkse praktijk. De lerende is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en werksituaties worden omgezet naar leersituaties.

Leren & ontwikkelen worden bij werkplekleren geïntegreerd met werken. Een medewerker kan van bijna elke werksituatie leren door daarop te reflecteren, wat gefaciliteerd kan worden door leertechnologie.

Werkplekleren van CSS Breda

CSS Breda is al 10 jaar hét bureau in Nederland op het gebied van werkplekleren.
We zijn een alternatief voor de gevestigde trainingsbureaus.

CSS Breda kan werkplekleren op 2 manieren bij organisaties invoeren:

1) Professionaliseringsprogramma’s a la werkplekleren die CSS Breda in projectvorm uitvoert bij de organisatie;
2) Expertprogramma’s waarin CSS Breda medewerkers van de organisatie professionaliseert zodat zij zelfstandig werkplekleren kunnen invoeren binnen de organisatie.

Bij beide manieren vormt leertechnologie de verbindende factor tussen werken en leren.

Werkplekleren

Expertprogramma’s

Leertechnologie