Leren, ontwikkelen, beter presteren

Een werkvorm betreft leeractiviteiten in een groep onder begeleiding van een expert. Bij een leervorm voeren deelnemers autonoom de leeractiviteiten uit. Elke werk- en leervorm heeft een verschillend leerdoel.
Na elke werk- of leervorm kunnen deelnemers aan de slag gaan met vervolgactiviteiten, zoals andere werk- of leervormen of verdiepende oefeningen.

Bekijk hier al onze werk- en leervormen