Elke toepassing bestaat uit verschillende werk- en leervormen van werkplekleren die onlosmakelijk verbonden zijn met leertechnologie van Het Leerplatform.

Lees hier meer over alle werk- en leervormen.

Wens je meer informatie? Neem contact met ons op of kom naar een sessie over werkplekleren.

Werkvormen

Bij een werkvorm gebeuren de leeractiviteiten van een groep onder leiding van een Expert.

Doel

Kennisdeling tussen deelnemers op een interactieve manier mobiliseren, zodat zij hun kennis en expertise met elkaar delen.

Doel

Deelnemers geven hun leerbehoeften aan, gaan hiermee actief aan de slag op de werkplek en reflecteren hier vervolgens gezamenlijk op d.m.v. hun ingezonden foto’s van werksituaties/onderwerpen.

Doel

Deelnemers zijn voor hun start verbonden met het leertraject waardoor de uiteindelijke leeropbrengst wordt verhoogd.

Doel

Deelnemers geven op interactieve wijze in korte tijd een aanzet van het oplossen van een probleem/uitdaging in de werksituatie, waardoor het zelfoplossend vermogen van zowel team als individu wordt vergroot.

Doel

Deelnemers verwerven kennis op inspirerende, efficiënte en effectieve wijze waarbij zowel de inhoud als de vorm (vaak multimediaal ondersteund) van hoog niveau is.

Doel

Deelnemers helpen hun ontwikkeling vanuit eigen perspectief te stimuleren en deze te spiegelen aan het perspectief van anderen.

Meer weten? Klik hier

Doel

Deelnemers expliciteren hun opgedane kennis of ervaringen uit werksituaties waarop anderen reageren en deelnemers weer kunnen reflecteren op de Lessons Learned-video.

Doel

Deelnemers leren van de interactie met mededeelnemers c.q. collega’s tijdens en voor werksituaties en van de validatie van gegeven feedback door expert.

Doel

Het vergroten van proactiviteit bij deelnemers door middel van het analyseren van en reflecteren op werksituaties van henzelf en anderen.

Doel

Er ontstaat een betekenisvolle dialoog tussen deelnemers en expert doordat er openheid en validering komt over alle leerresultaten en de dialoog gericht is op het zichtbaar maken en oplossen van misconcepties.

Doel

Deelnemers maken vanuit hun werksituaties gezamenlijk een Team Ontwikkel Plan (TOP) met daarin zes tot acht concrete acties om zo tot teamontwikkeling te komen.

Doel

Deelnemers verwerven kennis op inspirerende, efficiënte en effectieve wijze waarbij zowel de inhoud als de vorm (vaak multimediaal ondersteund) van hoog niveau is.

Doel

Deelnemers verwerven kennis op inspirerende, efficiënte en effectieve wijze waarbij zowel de inhoud als de vorm (vaak multimediaal ondersteund) van hoog niveau is.

Doel

Deelnemers reflecteren op de bijeenkomst door te expliciteren wat ze die dag hebben gedaan, wat ze daarvan hebben geleerd, wat ze daarmee gaan doen in hun werksituatie en welke acties ze de komende periode gaan ondernemen.

Doel

Deelnemers krijgen zicht op de voortgang van hun leerproces en worden gestimuleerd om van elkaars ervaringen te leren. Hierdoor is de deelnemer beter in staat zijn beoogde (competentie) ontwikkeling te realiseren.

Doel

Deelnemers krijgen zicht op uitdagingen in toekomstige werksituaties en versterken hierdoor hun eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Doel

Team- & individuele prestaties zichtbaar maken op acht thema’s, het verankeren van het resultaat naar de eigen werksituatie en het aangeven op welke thema’s de lerende zich wil ontwikkelen.

Leervormen

Bij een leervorm voeren deelnemers autonoom de leeractiviteiten uit.

Doel

Het activeren van de leerhouding van de lerende op een aansprekende en inspirerende manier.

Doel

Deelnemers stellen zich, op eigen tempo, niveau en op basis van individuele motivatie, door middel van de eLearning Course, in staat hiaten in hun kennis op te vullen.

Doel

Deelnemer neemt de verantwoordelijkheid voor een goed gesprek met zijn collega/leidinggevende en krijgt inzicht in zijn kracht- en ontwikkelpunten en de intenties die hij heeft om zijn talentontwikkeling mogelijk te maken.

Doel

De retentiewaarde van het geleerde verhogen.

Doel

Deelnemers helpen hun ontwikkeling vanuit eigen perspectief te stimuleren en deze te spiegelen aan het perspectief van anderen.

Doel

Deelnemers doorlopen alle mentale activiteiten van reflecteren en vragen om feedback waardoor een feedback- & reflectiecyclus ontstaat en de optimale leeropbrengst uit de werksituatie wordt gehaald.

Doel

Deelnemers zetten werksituaties om in leersituaties door virtuele leerinteractie en het maken van leerarrangementen.