Werkplekleren binnen de kinderopvang

Een verstandige manier om jouw medewerkers te professionaliseren via de SLIM-subsidie

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo door allerlei technologische vernieuwingen en nieuwe wet- en regelgevingen. Dit zorgt ervoor dat de organisatie zich continu moet aanpassen. Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, moeten de medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een investering in een duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Werkplekleren met leertechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Bij werkplekleren vormt de werksituatie het vertrekpunt en wordt gebruik gemaakt van aansprekende en innovatieve leertechnologie.

Werkplekleren is ook goed in te zetten binnen de kinderopvang.  De kinderopvang kan werkplekleren met leertechnologie stapsgewijs invoeren en hierdoor bijdragen aan het boeien, binden en behouden van de medewerkers.

SDB Academy stimuleert, faciliteert en organiseert werkplekleren bij organisaties op 2 manieren:

  1. Expertprogramma’s
  2. Leer- & Ontwikkelprogramma’s

SLIM-subsidie

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een subsidie beschikbaar gesteld die in september 2020 aangevraagd kan worden. Deze “stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen”, ofwel SLIM-subsidie, kent een brede opzet. Het aanbod van de SDB Academy voldoet aan de eisen die hieraan verbonden zijn. Belangrijk is hierbij dat de start van het traject vóór april 2021 moet plaatsvinden.

Wil je meer informatie over de SLIM-subsidie en de mogelijkheden van de SDB Academy? Download dan de leaflet of neem contact op via: annette.van.krimpen@cssbreda.nl.