Het Model van Werkplekleren met Leertechnologie is door CSS Breda bedacht en ontwikkeld en wordt ingezet bij verschillende organisaties uit diverse sectoren. Het Model van Werkplekleren met Leertechnologie kent een aantal leerprincipes, die herkenbaar zijn in de onderdelen van het Model. ‘Leertechnologie is onlosmakelijk met leren verbonden’ is een van deze leerprincipes, aangezien ICT en social media niet meer weg te denken zijn uit onze huidige maatschappij. Verscheidene leertechnologieën komen daarom in ons Model veel naar voren.

Leer- & Ontwikkelscans brengen de huidige situatie op 3 niveaus in kaart
Beeldactie nodigt de deelnemer uit en activeert zijn voorkennis
Lessons Learned reflecteren is het nieuwe leren met krachtige feedback- en reflectiecyclus
Leertraject geschikt voor groepen van 8 tot 75 deelnemers van verschillende niveaus
Leertraject vindt eens in de 12 tot 18 maanden plaats en duurt 3 à 4 maanden

Hoe werkt het?

De organisatie start met het invullen van een Leer- & Ontwikkelscan op 3 niveaus: (1) de toekomstscan op organisatieniveau, (2) de teamscan op teamniveau en (3) de profielscan op individueel niveau. Uit de resultaten van iedere scan rolt de huidige situatie. Dit maakt duidelijk welke onderwerpen in het Leertraject naar voren komen.

Virtuele sessies en bijeenkomsten vormen een Leertraject: deelnemers werken zowel virtueel als tijdens bijeenkomsten aan werkproducten. Een deel van dit werk gebeurt via een virtuele leeromgeving, zoals VLC Bluebird. Tijdens de bijeenkomsten brengen deelnemers werksituaties in, bijvoorbeeld in de vorm van video’s. Een belangrijke werkvorm hierbij is het Beeldend Trainen. Bovendien ondersteunen allerlei apps het Leertraject, zoals de Leergame en K&O Bullets.

Op het einde van het Leertraject wordt de situatie opnieuw gemeten door middel van de Leer- & Ontwikkelscans en is er een verbetering zichtbaar (4, 5 en 6). Het Leertraject leidt dus tot betere prestaties en hogere opbrengsten.

Werkplekleren in beeld bij RTL4