Deskundigheidsbevordering Wet zorg en dwang

By 14 februari 2020 maart 4th, 2020 Geen categorie

Op één januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers voldoende geïnformeerd zijn over deze Wet? En hoe implementeer je als zorgmedewerker deze informatie in de werkpraktijk? In dit artikel vertellen we je er graag iets meer over.

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de Wet BOPZ in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Deze nieuwe Wet beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedrag beïnvloedende medicijnen. De Wet zorg en dwang is zo ontwikkeld dat het uitgangspunt altijd ‘Nee, tenzij is’. Het uitganspunt ‘Nee, tenzij’ betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. In deze Wet wordt vrijheidsbeperking ook ruimer opgevat dan in de Wet BOPZ. Dit houdt in dat, waar vroeger alleen de BOPZ Wet mocht worden toegepast binnen zorginstellingen, deze nieuwe manier van zorg nu ook mogelijk is voor cliënten die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Daarnaast zorgt de Wet zorg en dwang voor een inspraakniveau van de cliënt. De cliënt is door de Wet zorg en dwang namelijk altijd betrokken bij de besluitvorming rondom onvrijwillige zorg. Samenvattend kan er dus gezegd worden dat deze Wet beter aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen op zorggebied.

Maar wat betekent dit nu voor de zorgmedewerkers?

Als basis zal er kennis moeten worden vergaard over de Wet zorg en dwang. Het vraagstuk luidt dan ook: hoe zorg je als organisatie voor een effectieve informatievoorziening voor je zorgmedewerkers? Er zijn E-learning en cursussen beschikbaar, maar is deze traditionele manier van leren wel de meest effectieve manier? Door de arbeidsproblematiek en werkdruk in de zorg, kan en mag deskundigheidsbevordering van medewerkers zo min mogelijk werkverlet kosten. Ook zitten veel zorgmedewerkers niet te wachten op een extra E-learning in hun vrije tijd. Hoe zorg je dan wel voor een goede manier van leren, ontwikkelen en presteren binnen zorgteams? Werkplekleren met gebruik van Beeldend Trainen kan hiervoor een passende oplossing bieden.

Beeldend Trainen vanuit CSS Breda

Op basis van de nieuwe Wet zorg en dwang hebben wij een kant-en-klaar, inspirerend trainingsprogramma ontwikkeld zodat zorgteams alle informatie interactief en van- en met elkaar lerend kunnen verwerven. Dit trainingsprogramma bestaat uit drie beeldtrainingen met een werkverlet van ongeveer drie uur waarbij nauwelijks begeleiding nodig is. De werksituatie binnen de teams staat hierbij centraal zodat zorgmedewerkers tijdens de training interactief aan de slag gaan met hun eigen werkpraktijk.

Bekijk hier de leaflet van het Trainingsprogramma Wet zorg en dwang:

Leaflet Training Wet zorg en dwang
Borging op de lange termijn

Om de opgedane kennis en vaardigheden zo goed mogelijk te borgen, faciliteren wij werkplekleren door verschillende werk- en leervormen. Deze zijn gericht op verdiepen, reflecteren en borgen van de opgedane kennis en vaardigheden. Leren en ontwikkelen vindt zoveel mogelijk plaats op en tijdens het werk waardoor er minder werkverlet is. Bij de werk- en leervormen vormt de werkpraktijk het vertrekpunt en worden werksituaties omgezet naar leersituaties.

Meer weten? Neem contact op met onze accountmanagers!

Sophie Lier
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64

Claudia de Wild
Accountmanager

+31 (0) 76 542 03 64